Reporter&Thai Army

พ.อ.​ รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ต.ภาณุพงศ์ แก้วพรม รอง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๒ พร้อม ชป.ร้อย.ทพ.๓๒๐๒ ประจำ จต.สะเกิน ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ในการเก็บผลผลิตข้าวนาปี ของนางเกวลิน ปานใจ ราษฎร ม.๑ บ.สะเกิน ต.ยอด อ.สองแคว จว.น.น. เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

เมื่อ ๗ พ.ย.๖๑,๐๙๐๐ พ.อ.​ รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ต.ภาณุพงศ์ แก้วพรม รอง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๒ พร้อม ชป.ร้อย.ทพ.๓๒๐๒ ประจำ จต.สะเกิน ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ในการเก็บผลผลิตข้าวนาปี ของนางเกวลิน ปานใจ ราษฎร ม.๑ บ.สะเกิน ต.ยอด อ.สองแคว จว.น.น. เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณที่นาบ้านสะเกิน ม.๑ ต.ยอด อ.สองแคว จว.น.น.พื้นที่ประมาณ ๗ ไร่ มีผู้เข้าร่วม ประมาณ ๒๐ คน แล้วเสร็จเมื่อ ๑๑๐๐ เหตุการณ์ปกติ​