@นครสวรรค์ แง๊ะ.. ทีมงาน พช.พร้อมลุย จปฐ. 62


@นครสวรรค์ แง๊ะ.. ทีมงาน พช.พร้อมลุย จปฐ. 62
# 7 ธันวาคม 2562 จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมสร้างความเข้าใจทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในพื้นที่ให้มีความถูกต้อง สร้างควาน่าเขื่อถือ และนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจาก 15 อำเภอ เข้าร่วมจำนวน 35 คน ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

??ภาพ/ข่าว โดย โสภี บุญศิริ สถานีข่าว CNSนครสวรรค์ รายงาน??