นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร(ท) ร่วมซักซ้อมการบรรยายสรุปผลงานของ กอ.รมน.ภาค 3

071330 ธ.ค.61:พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร(ท) ร่วมซักซ้อมการบรรยายสรุปผลงานของ กอ.รมน.ภาค 3 ให้ พณฯนายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน.
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล