นายอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายปลัด ต้อนรับ พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจติดตามระดับน้ำ เนื่องในพื้นที่ข้างเคียงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง


นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

นายอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายปลัด ต้อนรับ พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจติดตามระดับน้ำ เนื่องในพื้นที่ข้างเคียงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก/ผอ.ศปร.อ.สุไหงโก-ลก มอบหมายให้นายเชาวลิต สิทธิฤทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ให้การต้อนรับพล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอสุไหงโก-ลก(ศปร.อ.) เพื่อประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะ และสอบถามข้อปัญหาที่ขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามระดับน้ำ ณ แม่น้ำสุไหงโก-ลก เนื่องในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก และพื้นที่ข้างเคียงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายวิทยา อับดุลเลาะห์ ปลัดอำเภองานป้องกัน, ผกก.สภ.สุไหงโก-ลก, ผกก.สภ.มูโนะ, ผบ.ฉก.นราธิวาส 30, สาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก, ผอ.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ