Uncategorized

บุรีรัมย์ เปิดงานกาชาดอำเภอคูเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาบเกี่ยวเทศกาลสงกรานต์

อำเภอคูเมือง เปิดงานกาชาดพร้อมแนะแหล่งท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในช่วงคาบเกี่ยวเทศกาลสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนที่ทำงานต่างจังหวัดมีโอกาสสัมผัสความอบอุ่นของครอบครัวไปพร้อมๆกัน

วันที่ 8 เม.ย.นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานของดีและงานกาชาดอำเภอคูเมือง ที่หน้าที่ว่าการอำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์

การจัดงานดังกล่าวถือว่าเป็นงานกาชาดประจำปียิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา ทั้งยังแตกต่างจากงานกาชาดทั่วไป หลังมีมติจัดในช่วงคาดเกี่ยวเทศกาลสงกรานต์ ต่างจากเดิมที่เคยจัดในช่วงฤดูหนาว

ภายในงานนอกจากจะมีการเอานำสินค้าโอท็อปของกลุ่มชุมชนมาแสดงและจำหน่ายแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีคือ เพ ลา เพลิน และอำเภอคูเมืองยังเป็นแหล่งไม้กลายเป็นหินอีกด้วย

นายเสนีย์ มะโน นายอำเภอคูเมือง กล่าวว่า กิจกรรมงานกาชาดปีนี้ก็คล้ายกับทุกปีที่ผ่านมา คือเพื่อต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยากให้นักท่องเที่ยวรู้จักอำเภอคูเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว”เพ ลา เพลิน”ที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีว่าอยู่ที่บุรีรัมย์ แต่ตั้งอยู่ที่อำเภอคูเมือง

แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือห้วงเวลาที่จัดจากปกติงานกาชาดมักจะจัดกันในช่วงฤดูหนาว แต่ปีนี้อำเภอคูเมือง จัดในฤดูร้อนเน้นช่วงคาบเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้บุตรหลานคนในอำเภอ ที่กลับมาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้มีโอกาสเที่ยวงานกาชาดบ้านเกิด และได้ทั้งความอบอุ่นของครอบครัว

ข่าว-ภาพ วันชัย ผิวอร่าม / วาทิตย์ แสนธุปี ผู้สื่อข่าว จ.บุรีรัมย์