Reporter&Thai Army ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวอุทัยธานี ข่าวเด่น

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ร่วม ปภ.อุตรดิตถ์ ออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอลับแล  

7 พฤษภาคม 2567 กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน ในพื้นที่บ้านปากทางเหนือ หมู่ 13 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค

ซึ่งทางหน่วยได้จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมรถบรรทุกน้ำ 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากการประสบปัญหาขาดแคลนน้ำไม่เพียงพอต่ออุปโภคบริโภค โดยทางหน่วยได้แจกจ่ายน้ำดังกล่าวจำนวน 2 เที่ยว จำนวน 20,000 ลิตร ณ บ้านปากทางเหนือ หมู่ 13 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

นาคา คะเลิศรัมย์ รายงาน