Reporter&Thai Army สถานที่ท่องเที่ยว

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ นางนิติยา ดีสุวรรณ์ พัฒนาการ อ.บ้านธิ, น.ส.ฌุภิตา ปัตโญใหญ่ ท้องถิ่น อ.บ้านธิ, นายจำลอง พรหมเทศ ผจก.ธ.ก.ส.สาขาบ้านธิ, นายประพันธ์ วงค์คม ผญบ.ม.2 บ.ห้วยยาบ และส่วนที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP

เมื่อ 7 ก.ย.61, 1000 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ นางนิติยา ดีสุวรรณ์ พัฒนาการ อ.บ้านธิ, น.ส.ฌุภิตา ปัตโญใหญ่ ท้องถิ่น อ.บ้านธิ, นายจำลอง พรหมเทศ ผจก.ธ.ก.ส.สาขาบ้านธิ, นายประพันธ์ วงค์คม ผญบ.ม.2 บ.ห้วยยาบ และส่วนที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.บ้านธิ จว.ล.พ. ตามกิจกรรมสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอ ภายใต้โครงการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จว.ล.พ. ครั้งที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.ห้วยยาบ ม.2 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 30 คน โดยมี นายประภาส อึ้งตระกูล นอภ.บ้านธิ เป็นประธานฯ