Uncategorized ข่าว จันทบุรี

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดกิจกรรมบวชรวมใจงดเหล้าครบพรรษา และเฝ้าระวัง ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลออกพรรษาและวันลอยกระทง

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดกิจกรรมบวชรวมใจงดเหล้าครบพรรษา และเฝ้าระวัง ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลออกพรรษาและวันลอยกระทง

ที่ห้องประชุมศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรี หมู่ 5 ตำบลเกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี ร.ต.ต.ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต ประธานคณะทำงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดกิจกรรมบวชรวมใจงดเหล้าครบพรรษาในแต่ละอำเภอในจังหวัดจันทบุรี / การดำเนินงานของพื้นที่ชุมชนคนสู้เหล้า / การจัดอบรมเยาวชนเพื่อเฝ้าระวังทางกฎหมายฯ ให้กับนักเรียน นักศึกษาอายุ 15- 18 ปี และแนวปฏิบัติงานเฝ้าระวังทางกฎหมายฯในงานออกพรรษา ลอยกระทง และงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดต่างๆ ให้ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ และเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสนับสนุนกลไกภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก