Reporter&Thai Army

พ.ท.เทพพล เจือเพชร ผบ.พัน.สร.8 ได้มอบหมายให้ ร้อย.รส.ที่ 2 (พัน.สร.8) อ.บึงสามพัน จว.พ.ช. ร่วมกับ จิตอาสาในพื้นที่ตำบลสระแก้ว, กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสระแก้ว ร่วมมอบถังน้ำ โครงการราษฎร รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ถังน้ำบรรจุ 1,500 ลิตร

เมื่อ 8 พ.ย.61, 0900 พ.ท.เทพพล เจือเพชร ผบ.พัน.สร.8 ได้มอบหมายให้ ร้อย.รส.ที่ 2 (พัน.สร.8) อ.บึงสามพัน จว.พ.ช. ร่วมกับ จิตอาสาในพื้นที่ตำบลสระแก้ว, กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสระแก้ว ร่วมมอบถังน้ำ โครงการราษฎร รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ถังน้ำบรรจุ 1,500 ลิตร ให้กับ ประชาชน ม.4 บ.แสนสุข ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 10 หลังคาเรือน และได้มอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 10 หลังคาเรือน ผลการปฏิบัติ ประชาชนมีความดีใจเป็นอย่างมากที่ทางหน่วยงานทหารได้เข้ามาดูแลทุกข์สุขของประชาชนถึงที่