นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. พร้อมคณะ เข้าพบ พล.ต.วิชิต วงค์สังข์ ผบ.กกล.ผาเมือง/ผอ.รมน.ภาค3 สย.2 เพื่อแนะนำตัวและประสานการปฏิบัติเรื่องการสนับสนุนหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยกองกำลังป้องกันชายแดน ของ สนภ.3 และ นขต.

วันที่ 8 พ.ย.61
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. พร้อมคณะ

เข้าพบ พล.ต.วิชิต วงค์สังข์ ผบ.กกล.ผาเมือง/ผอ.รมน.ภาค3 สย.2

เพื่อแนะนำตัวและประสานการปฏิบัติเรื่องการสนับสนุนหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยกองกำลังป้องกันชายแดน ของ สนภ.3 และ นขต.

ณ กกล.ผาเมือง/กอ.รมน.ภาค.3 สย.2 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่