ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข “เยี่ยมวัดร้องสร้าน”

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข “เยี่ยมวัดร้องสร้าน”

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 คณะสงฆ์อำเภอสันป่าตองโดยมีพระครูสถิตธรรมาภินันท์ รองเจ้าคณะอำเภอฯเป็นประธานพร้อมด้วยคณะพระสังฆาธิการและฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นประกอบ ด้วยนายกเกษม ถาพินิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันป่าตอง นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุหว่า ส.อบจ.สจ.ยุทธ์ คำแปง กำนันถนัด สิงห์คำ กำนันตำบลยุหว่าและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขออกตรวจเยี่ยมวัดร้องสร้านตำบลยุหว่าเขต 1 และวัดอุเม็ง ตำบลยุหว่าเขต 2 เพื่อประเมินและให้กำลังในการพัฒนาวัดเป็นบุญเขตวิเศษสถานที่เหมาะสมแก่การพัฒนาจิตใจมีคณะศรัทธาทั้งสองวัดร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา