ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด ทำผีเสื้อผลิตจากผ้าไทยประจำจังหวัด เพื่อใช้ในงานวันกาชาด 100 ปี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรมการจัดทำผีเสื้อผลิตจาก ผ้าไทยประจำจังหวัด หรือผ้าไทย เพื่อใช้สำหรับงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทย โดยมี รักษาการพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ,หัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ให้จังหวัดร้อยเอ็ด ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อร่วมสนับสนุนงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดจึงร่วมกับทุกอำเภอได้ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ที่มีผีเสื้อประดิษฐ์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พร้อมจะรวบรวมผีเสื้อทั้งหมด นำส่งให้สมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ แม่บ้าน และชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ผ้าไทยอีกช่องทางหนึ่ง

ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ยังได้ร่วมประดิษฐ์ และเยี่ยมชมนิทรรศการผีเสื้อประดิษฐ์ ที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด ที่จะมีขนาดและสีแตกต่างที่มีความเหมาะสมและสวยงาม ต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ 088-573-0542/ข่าว
ปชส./ร้อยเอ็ด/ภาพ