พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ. ฉก.ทพ.๓๒/ ผู้รับผิดชอบอำเภอสองแคว (รส.) มอบหมายให้ ร.ต. ภาณุพงศ์ แก้วพรม รอง ผบ. ร้อย.ทพ.๓๒๐๒/ รอง หน. ชป.มวลชน.อ.สองแคว จว.น.น. ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “มุมมองใหม่ หัวใจ ๔.๐” พื้นที่ ต.นาไร่หลวง


เมื่อ ๐๗๑๙๐๐ ธ.ค. ๖๑ พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ. ฉก.ทพ.๓๒/ ผู้รับผิดชอบอำเภอสองแคว (รส.) มอบหมายให้ ร.ต. ภาณุพงศ์ แก้วพรม รอง ผบ. ร้อย.ทพ.๓๒๐๒/ รอง หน. ชป.มวลชน.อ.สองแคว จว.น.น. ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “มุมมองใหม่ หัวใจ ๔.๐” พื้นที่ ต.นาไร่หลวง ครั้งที่ ๑ โดยมี คณะวิทยากรได้แก่ ร.ต. ภาณุพงศ์ แก้วพรม รอง ผบ. ร้อย.ทพ.๓๒๐๒/ รอง หน. ชป.มวลชน.อ.สองแควฯ, พ.ต.ต. ชัยสิทธิ์ ชราชิต สวป.สภ.สองแควฯ, นาย สิทธิศักดิ์ วงศ์ชูแก้ว ปลัดอำเภอสองแคว, อส. ธีระวัฒน์ ฝีปากเพราะ และ อส. สมศักดิ์ ผากอน จนท.อส. อ.สองแควฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน ในการนี้ได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับราษฎร บ.ปางปุก ฯ จำนวน ๒๐ ผืน/คน โดยมี นาย นพดล คำเขื่อน ผญบ.ปางปุก เป็นประธานฯ ณ หอประชุมบ้านปางปุก ม.๒ ต.นาไร่หลวง อ.สองแควฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๑๐๙ คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จเมื่อเวลา ๒๐๐๐