Uncategorized ข่าว นราธิวาส

กาชาดนราธิวาสจัดกิจกรรมวันเด็ก สำหรับเด็กพิเศษ ต่อเนื่องปีที่ 4 บรรยกาศเป็นไปอย่างอบอุ่น (ชมคลิป)

วันนี้ 9 ม.ค.63 เวลา 09.30 น. ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ( จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส) อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็ก สำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2563 โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง รวมถึงกลุ่มเด็กพิเศษซึ่งเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ในทุกพระองค์ และกลุ่มเด็กพิเศษจากแต่ละอำเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมฯจำนวน 130 ครอบครัว บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักและความสุข


นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสมีเด็กพิการตั้งแต่กำเนิด และพิการในภายหลังอยู่เป็นจำนวนมาก ครอบครัวเด็กพิเศษขาดโอกาสที่จะเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก หรือกิจกรรมอื่นๆ โดยมีข้อจำกัดหลายอย่าง ซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ โอกาสในการเรียนรู้ การเข้าร่วมในสังคม การปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม ทำให้เด็กหลายคนขาดกำลังใจและความมั่นใจในตนเอง

 

 

 

ซึ่งเหล่ากาชาดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมวันเด็ก สำหรับเด็กพิเศษ โดบมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออก เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ มีสุขภาพจิตที่ดี และที่สำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กพิเศษและเด็กพิเศษ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งมอบกำลังใจให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กพิเศษ รวมทั้งการส่งกำลังใจความปรารถนาดีจากทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อเด็กและครอบครัวอีกด้วย

      ประกอบด้วย การแสดงจากน้องๆจากวงดนตรีเด็ก จากโรงเรียนศรสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนราธิวาส การเล่านิทานของน้องฮาริส ดาแมยี และช่วงพี่ดีเจโอ๊ะโอ๋คุยกับน้อง และการจับรางวัลต่างๆ เพื่อมอบของขวัญให้กับเด็กๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากส่วนราชการ ภาคเอกชน นายอำเภอทุกอำเภอ ได้สนับสนุนของขวัญ อาหาร และเครื่องดื่ม มอบความสุขให้กับเด็กพิเศษในครั้งนี้


สำหรับกิจกรรมวันเด็ก สำหรับเด็กพิเศษได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 โดยทุกฝ่ายตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กพิเศษ ที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ โดยภาพรวมจะเห็นว่าผู้ปกครองกล้าที่จะนำบุตรหลานที่เป็นเด็กพิเศษ ออกสู่สังคมได้มากขึ้น และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของจังหวัดที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว นูอารีซ๊ะ ยะยือริ นราธิวาส