ข่าวเชียงใหม่

12 องค์กรการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีตานตุงหลวงครั้งแรกของเมืองเจียงใหม่ ในรอบ 723 ปี๋ “สะหรี่ปี๋ใหม่ ตุงไจยมงคล” ส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ปี 62 ที่วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) อ.เมือง เชียงใหม่

12 องค์กรการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีตานตุงหลวงครั้งแรกของเมืองเจียงใหม่ ในรอบ 723 ปี๋ “สะหรี่ปี๋ใหม่ ตุงไจยมงคล” ส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ปี 62 ที่วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) อ.เมือง เชียงใหม่

วันที่ 9 เม.ย.62 เวลา 09.00 น. ที่วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) อ.เมืองเชียงใหม่เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ นางสาววาสนา ทองสุข เจ้าของปางช้าง นายมานพ แซ่เจีย ประธานชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้าน, นางระย้า เหลือหลาย พร้อมด้วย 12 การท่องเที่ยวเชียงใหม่พิธีตานตุงหลวง “สะหรี่ปี๋ใหม่ ตุงไจยมงคล” ครั้งแรกของเมืองเจียงใหม่ ในรอบ 723 ปี๋ จำนวน 1,500 ตุง ซึ่งออกแบบโดยคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปประดับตามบริเวณรอบคูเมืองเจียงใหม่ และประตูเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นความสิริมงคลให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในเมืองเชียงใหม่และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ปี 62

โดยมี 12 องค์กรเอกชนและภาครัฐด้านการท่องเที่ยวผนึกกำลังเป็นครั้งแรกในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ปี 62 โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่, คณะธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย, สมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง, สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ, สมาคมไทยล้านนาสปา, สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่, ชมรมซิปไลน์ (แอดเวนเจอร์) เชียงใหม่ชมรมรถเช่าเชียงใหม่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ปี 62 “สะหรี่ปี๋ใหม่ ตุงไจยมงคล” ระหว่างวันที่ 9 -15 เมษายน 2562 ครบรอบ 723 ปีเมืองเชียงใหม่

ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ถือว่าเป็นการร่วมมือครั้งแรกในการที่ผนึกกำลังร่วมกันขององค์กรภาคเอกชนท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมการประชาสัมพันธ์ปี๋ใหม่เมือซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ถือว่าเป็นการร่วมมือครั้งแรกในการที่ผนึกกำลังร่วมกันขององค์กรภาคเอกชนท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมการประชาสัมพันธ์ปี๋ใหม่เมืองให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว และแสดงออกถึงความรัก สามัคคี ของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง