ข่าว ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด»จัดพิธีบายศรี!!! สมโภชน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างสมพระเกียรติ

เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด»จัดพิธีบายศรี!!! สมโภชน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชา
ภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างสมพระเกียรติ
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่(9 เมษายน 2562) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีสมโภชน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการทุกหมู่เหล่า โดยมีพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพะลานชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่ที่อาราธนาทานศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ประธานในพิธี เปิดใบพลู 7 ใบ ประธานสงฆ์เจิมใบพลูแด่ พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ธรรมยุต เพื่อทำพิธีดับเทียนชัย ประธานพระสงฆ์ พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร ประธานในพิธีกล่าวคาถาตักน้ำ เจ้าหน้าที่ส่งที่ตักน้ำให้ประธานในพิธี เพื่อตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาคร ประธานในพิธีตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาคร ใส่ใน คนโท ตามจำนวนที่กำหนด แล้วปิดฝาคนโทให้สนิท ประธานในพิธี และข้าราชการตามกำหนดประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 30 รูป ถวายจตุปัจจัยธรรมแก่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร ในเวลา 12.00 น. ตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พราหมณ์ทำพิธีบายศรี และเบิกแว่น เวียนเทียน แว่นที่ 1 และส่งให้ประธานในพิธีเมื่อประธานในพิธีรับแว่น เวียนเทียน จากพราหมณ์หรือบัณฑิตแล้ววัดแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาบกควันออก แล้วส่งต่อให้คนที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ เวียนไปจนครบ 3 รอบ ประธานในพิธีเชิญคนโท และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 10 คน ตั้งแถวหน้าโต๊ะวางคนโทน้ำอภิเษก ประธานในพิธีถวายความเคารพและเชิญคนโทน้ำอภิเษก ส่งให้ผู้เชิญคนโท เสร็จแล้ว ผู้เชิญคนโท กลับหลังหันและเดินนำประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ออกจากพระอุโบสถวัดบึงพระลานชัย ผู้เชิญคนโทและประธานในพิธี พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เดินลงบันไดพระอุโบสถด้านซ้ายมือ และเดินออกทางด้านหน้าประตูพระอุโบสถ แล้วเดินไปยังรถเชิญคนโทน้ำอภิเษก เจ้าหน้าที่ที่เปิดประตูรถชนคนโทน้ำอภิเษกประตูด้านหลังทั้งซ้ายและขวา ผู้เชิญคนโทนั่งด้านหลังซ้ายมือคนขับ ประธานในพิธีนั่งด้านหลังขวามือคนขับขบวนรถเชิญคนโทน้ำอภิเษกเคลื่อนออกจากวัดบึงพระลานชัย แล้วเลี้ยวซ้ายรอบบึงพลาญชัยและตรงไปยังศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด รถเชิญคนโทน้ำอภิเษกเดินทางถึงศาลาจังหวัดร้อยเอ็ดและจอดประจำจุดจอดรถ เป็นอันเสร็จพิธี

ณ พระอุโบสถวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

https://youtu.be/50EFBFM_IQQ

https://youtu.be/qTcTdCWGHqk

////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
สำนักข่าวTiger newsTV,ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด