ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พาณิชย์ฯร้อยเอ็ด ตรวจสอบมาตรวัดน้ำมัน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ช่วงสงกรานต์

9 เมษายน 2567 นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัด พร้อมด้วย นายสมพร น้อยคำสิงห์ หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน ที่ ปตท.หนองแวง-ร้อยเอ็ด บจ.ไทยปิโตรเลียม ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด และปั๊มเชลล์ สาขาตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยพบว่าหัวจ่ายถูกต้อง ซึ่งกรมจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งก่อนและหลังเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

โดยกรมการค้าภายใน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สายตรวจ คุมเข้มการตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการทั่วประเทศ ซึ่งมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ทั้งโดยพาหนะส่วนตัว และรถสาธารณะ เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องมาตรวัด สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าได้รับน้ำมันเต็มลิตร ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งสถานีบริการใดตรวจพบว่าใช้มาตรวัดที่ไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีพบว่ามีการดัดแปลงมาตรวัดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 120,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าได้รับความเป็นธรรมในการเข้ารับบริการ

สมนึก บุญศรี  รายงาน