ข่าว พะเยา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผึ้งหลวงป่าทำรัง หน้าวิหารวัดพระญาลอ พะเยา อายุกว่า 100 ปี

9 มิถุนายน 67 ที่หน้าวิหารวัดพญาลอ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา ได้มีฝูงผึ้งหลวงพากันมาทำรัง ขนาดใหญ่กว้าง1เมตรยาว2เมตรห้อยติดกับฝ้าเพดานหน้าบันวิหารวัดหลายรังโดยไม่หนีไปไหนและไม่ไล่ต่อยทำร้ายใครแต่อย่างใด ซึ่งก็ได้สร้างความแปลก แก่ผู้พบเห็นเพราะว่าฝูงผึ้งหลวงพากันมาทำรังที่หน้าบันวิหารแทนที่จะทำรังอยู่ตามต้นไม้ที่ล้อมรอบ แต่พากันมาสร้างรังบริเวณหน้าบันหน้าวิหารวัดตลอดปีโดยไมหนีไปใหน

สำหรับวัประวัติัวัดพญาลอ สร้าง เมื่อปีพ.ศ 2482 อายุราว 85 ปี ตั้งอยู่ในตำบลห้วยงิ้วใหม่ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา สังกัดคณะสงฆ์- มหานิกาย วัดมีที่ดินทั้งหมด 8 ไร่ 2 งาน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 29 มิถุนายน- พ.ศ.2553 และภายในบริเวณวัดจะมีรูปปั้นพญาลอยืนถือดาบตี้งอยู่บนแท่น ภายในบริเวณวัดด้วยซึ่งบริเวณหน้าวอหารจะพบผึ้งหลวงทำรังยาวโย้ยลงมาราว 2 เมตรและมีทั้งหมด 2 รังและยังมีทั้งรังเก่าและใหม่สลับกันเข้าทำรังหน้าวิหารดังกล่าว