ข่าว ร้อยเอ็ด

นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ 100 ปี ณ ตำบลโนนรัง!!! เมืองร้อยเอ็ด

นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ 100 ปี ณ ตำบลโนนรัง!!! เมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองร้อเอ็ด วันที่(8 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00-14.00 น. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด นายจิระศักดิ์ ศรีบุญลือ วิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 นายปวรวรรณกร โพธิ์บุบผา ปลัดอำเภอประจำตำบลโนนรัง เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านโนนรัง นายจงจิตต์ดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังนายจรูญ ไกยสวน กำนันตำบลโนนรัง ผู้นำอช. อสม.จิตอาสาตำบลโนนรัง. ได้ออกเยี่ยมเเละมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี จำนวน 2 ราย คือ 1.นายเคน เเสนอุ่น อายุ116 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 2 ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 2.นางแดง บุริสมัย อายุ 101 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 3 ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ดจ.ร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ผู้สื่อข่าว ได้สัมภาษณ์ ถึงการทำบัตรคนพิการให้กับผู้สูงอายุเหล่านี้ได้รับคำตอบจากฝ่ายปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้ให้ความช่วยเหลือและประสาน เร่งด่วนไปถึงพมจ.จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป พร้อมมอบของช่วยเหลือ แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในชุมชน ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด

//////////////////////////
ภาพ/ข่าว ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรายงานข่าว