ข่าว ยโสธร

“ยโสธรจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”

“ยโสธรจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”
9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.ที่สนามโรงเรียนบ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ 5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

มอบหมายนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร โดยมีนายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม กล่าวรายการถึงข้อมูลทั่วไปในชุมชนว่าตำบลน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เป็น1 ใน 9 ตำบลของอำเภอกุดชุม มี 11 หมู่บ้าน 1,287 ครอบครัว ประชากร 4,929 คน ประชากรส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม อาชีพหลักทำนา 85% อาชีพรองทำไร 9.5%อื่นๆ5.5% ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนมีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน/ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร/แหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร /ไฟฟ้าส่องสว่าง มีกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ช่วงเช้าของโครงการมีการร่วมทำบุญตักบาตร

 

ร่วมเคารพธงชาติกับนักเรียน/ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บ้านนายสุริยา หงส์ลอยวงษ์ เกษตรกรดีเด่นระดับชาติสาขาพัฒนาที่ดิน มอบทุนการศึกษา มอบเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส มอบผ้าห่ม มอบเสื้อกันหนาว มอบเตาประหยัดพลังงาน มอบวัสดุด้านปศุสัตว์ และมอบเอกสารสิทธิ สปก.ให้กับประชาชน และเปิดเวทีเสวนารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาต่อไป

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ภาพ-ข่าว