Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…… ชาวบ้านพบไหหินโบราณตั้งอยู่ในลำห้วยทราย โดยไม่มีน้ำขัง

ร้อยเอ็ด……
ชาวบ้านพบไหหินโบราณตั้งอยู่ในลำห้วยทราย โดยไม่มีน้ำขัง

วันนี้(9ก.ย.62) เวลา10.00น. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายทนาวัน โพธินาม อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่5 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ว่า เมื่อ 2 กันยายน 2562 ผู้แจ้งเดินทางออกไปสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมจากพายุโพดุล ไปตามลำห้วยทราย หวาดสายตามองไปยังฝั่งตรงกันข้ามพบเห็นไหหินตั้งอยู่ริมฝั่งลำห้วย จึงเดินอ้อมไปข้ามสะพานไม้ศรีโพธิ์ชัยร่วมใจประชารัฐมายังไหหินตั้งอยู่ ปรากฏว่าภายในไหหินไม่มีน้ำขังอยู่ทั้งๆที่ฝนตกติดต่อกันโดยตลอดมา ยกขึ้นเพื่อนำเก็บไว้ แต่ยกไม่ขึ้น จึงอธิฐานขอให้ยกขึ้นจะนำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดสุนทรธรรมารามในหมู่บ้านโคกกุง แล้วยกขึ้นอุ้มจากบริเวณน้ำท่วมขังได้ พยายามอุ้มเดินไปตามลำห้วยทราบแต่นำ้ได้ไหลเชี่ยวไม่สามารถอุ้มข้ามลำห้วยไปได้ กลับไปนำเอาเชือกที่กระท่อมนามาผูกไหหินติดไว้กับโคนต้นยูคาลิปตัสริมห้วยมาแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทราบต่อมา(8ก.ย.62) ผู้แจ้งนำพากระจ้ำประจำหมู่บ้านและชาวบ้านนำดอกไม้ ธูปเทียนไปสักการะ นำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดสุนทรธรรมาราม ให้ประชาชน หรือเด็กเล็ก รุ่นหลังได้ศึกษาอีกต่อไป.
จากการสอบถามนายทองสุข ประเสริฐสังข์ ผูใหญ่บ้านโคกกุงเกิดมาจนอายุขนาดนี้ยังไม่เคยพบเห็นไหหินแบบนี้ และมีฝนตกโดยตลอดแต่ภายในไหหินไม่มีน้ำขังแม้แต่หยดเดียว

!!!!!!!!’!!!!!!!’
บพิตร จำปา. /ถ่ายภาพ
คณิต. ไชยจันทร์ /ข่าว