Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

สู้มาราธอนกับความอยุติธรรมมากว่า 2 ปี ผู้ใหญ่บ้านยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองกลางเพื่อทวงหาความยุติธรรม

สู้มาราธอนกับความอยุติธรรมมากว่า 2 ปี ผู้ใหญ่บ้านยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองกลางเพื่อทวงหาความยุติธรรมเมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาวัดใหม่นาหนองขาว หมู่ 9 บ้านอีเลิศใหม่ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีเลือกผู้ใหญ่บ้านแทนคนเดิมที่ถูกให้พ้นตำแหน่งในมาตรา 14 (6) โดยมีผู้ลงสมัคร จำนวน 2 คน ได้แก่นายสลัด แก้วเจิม อายุ 52 ปี ผู้สมัครหมายเลข 1 และนางชัญญานุช คำวงษ์อ้าย อายุ 43 ปี ผู้สมัคร หมายเลข 2 และเมื่อถึงเวลา 15.00 น.ได้ทำการปิดหีบการลงคะแนน ผลปรากฏว่านายสลัด แก้วเจิม ผู้สมัครหมายเลข 1เป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนน 225 คะแนน ส่วนผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ไป 123 คะแนน จากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด 435 คน แต่มาใช้สิทธิ์ จำนวน 360 คน คิดเป็น 82.75% มีบัตรเสีย 11 ใบ และผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน 1 ใบ

แต่ในขณะเดียวกันนายชนะ แก้วเจิม อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลนาซำที่เป็นผู้ใหญ่เก่าเคยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 มาเป็นเวลาสามปีสองเดือนแต่มาถูกให้ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านด้วยคำสั่งที่ 409/2560 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยที่ตัวเองคิดว่าไม่มีความผิดและคิดว่าตนเองถูกอิทธิพลกันแกล้งจึงได้พยายามต่อสู้ทางกฏหมายเรื่อยมาเป็นเวลากว่าสองปี และขณะนี้ได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองกลาง ภายหลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นนครสวรรค์ได้พิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ขณะนี้เรื่องยังอยู่ที่ศาลปกครองกลาง.

ข่าว – ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์