ข่าว ร้อยเอ็ด

รองผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เยี่ยมชมซอฟท์พาวเวอร์ วงดนตรีพื้นบ้านหมอลำอีสาน รอบปฐมฤกษ์

ข่าววันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 21.00 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมชมให้กำลังใจ วงดนตรีพื้นบ้านหมอลำคณะเสียงกังวาน รอบปฐมฤกษ์ ซึ่งเป็นวงดนตรีหมอลำในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ร่วมรับชม ที่ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยอำเภอธวัชบุรี พร้อมด้วยผู้จัดการคณะหมอลำเสียงกังวาน มีจุดประสงค์ที่จะจัดตั้งวงดนตรีพื้นบ้าน/พื้นถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นถิ่น ดนตรีหมอลำกลอน ของชาวอีสาน ให้ยกระดับและสร้างมูลค่าให้เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ บ้านสระแก้ว ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดตั้ง คณะหมอลำเสียงกลางวานขึ้น และทำการเปิดแสดง ให้พี่น้องประชาชนได้รับชมเป็นครั้งแรก

ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจและเปิดการแสดงรอบปฐมฤกษ์ ซึ่งถือเป็น Soft Power ตามนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้การแสดงวัฒนธรรมหมอลำของชาวอีสาน ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ขององค์กร UNESCO เหมือนอย่างเช่น โขน นวดไทย หรือโนรา ต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว
ปชส-ร้อยเอ็ด/ภาพ