ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ศิษย์เก่าอาวุโส แม่โจ้รุ่น 24-25 มอบทุนการศึกษาให้รุ่นน้อง

ศิษย์เก่าอาวุโส แม่โจ้รุ่น 24-25 มอบทุนการศึกษาให้รุ่นน้อง

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายสุกิจ ติดชัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนนักศึกษาทุน ให้การต้อนรับ คุณทิพย์ เลขะกุล ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 25 (เทคนิคเกษตร 1) และคณะศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 24-25(เทคนิคเกษตร1) ในโอกาสเข้ามอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่นักศึกษารุ่นน้องที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต่อไป ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย

จากนั้น คณะศิษย์เก่าได้ร่วมรำลึกย้อนอดีต 60 ปีที่จากแม่โจ้ นั่งรถเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย รวมถึงพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย (907 ไร่) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ แม่โจ้ รุ่น 49 อาจารย์ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายตลอดเส้นทาง สร้างความประทับใจให้แก่คณะศิษย์เก่าอาวุโสเป็นอย่างยิ่ง.

ทรงวุฒิ ทับทอง