Reporter&Thai Army

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7/กองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมมือกับ หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนพลังจิตอาสา ลดการเผาป่า สร้างรายได้ จากเชื้อเพลิงใบไม้

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7/กองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมมือกับ หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนพลังจิตอาสา ลดการเผาป่า สร้างรายได้ จากเชื้อเพลิงใบไม้

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ด้านพันเอก ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 และ คุณ ชนเชตต์ บุญขันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำพลังจิตอาสา เตรียมขับเคลื่อนรณรงค์ลดการเผาสร้างรายได้จากใบไม้ โดยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่มีสถานที่เป็นป่า ภูเขาสูง ฤดูร้อนทำให้ยังคงมีเชื้อเพลิงจากใบไม้ ปริมาณสูง ทำให้มีการลักลอบการเผาป่า ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองพิษในอากาศ ส่งผลกระทบต่อร่างกาย

ด้วยหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแผนการลดเชื้อเพลิงโดยนำเศษใบไม้ อัดเป็นก้อนเพื่อนำส่งไปทำเชื้อเพลิงถ่านอัดก้อน โดยเศษใบไม้สามารถสร้างรายได้ กิโลกรัมละ 1 บาท (1 ก้อนหนักประมาณ 5 กก.) นับได้ว่าเป็นการสร้างรายได้ และ ลดการเผาได้ และดำเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
เราจะงดการเผา เราจะมาร่วมสร้างรายได้ ผลของการเผาป่าเท่ากับทำร้ายคนที่เรารัก หากคุณยังรักตัวคุณเอง และลูกหลาน และที่คุณรัก หยุด หยุด ก่อนที่จะสายไป