Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ในพื้นที่ หมู่ ๑๐ ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จว.น.ว. พร้อมมอบข้าวสาร เพื่อไว้สำหรับอุปโภคบริโภคภายในครอบครัว จำนวน ๑ ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวของ นายจำปี ศรีเลิศ อายุ ๕๖ ปี ณ บ้านเลขที่ ๑๑๖ หมู่ ๑๐ ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์