Uncategorized

ไลออนส์ ส่งเสริมเด็กเก่ง มอบหนังสือให้อ่านในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย

ไลออนส์ ส่งเสริมเด็กเก่ง มอบหนังสือให้อ่านในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย
ในวันนี้ 10 ก.ค.62 ไลออนพิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี นายกสโมสรไลออนส์พัทยา สัตหีบ ไลออน พงศกร มีกระมลเวช คณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 C ภูมิภาคที่ 4 ประธานเขต ไลออน ธารา กันทนารักษ์ นายกเพิ่งผ่านพ้น พร้อมสมาชิกสโมสรไลออนส์พัทยา สัตหีบ นำหนังสือที่ใช้ในการแข่งขันและแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562

ให้กับโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเทิดพระเกียรติ “ธรรมิกราชาธิคุณ” และสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยหนังสือสารานุกรมฉบับเทิดพระเกียรติ “ธรรมิกราชาธิคุณ” และหนังสือสารานุกรมไทยฉบับสูงวัย เพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 และกำหนดการแข่งขันในวันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ในระดับจังหวัด และเพื่อให้เด็กๆ ได้เตรียมการศึกษาหาความรู้ในการเข้าร่วมการแข่งขัน จึงได้นำหนังสือมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ จำนวน 24 โรงเรียน โดยในเบื้องต้นได้นำคณะมอบหนังสือให้กับโรงเรียนบ้าน กม.ห้า ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีคุณครู อัจฉรา สุทัศน์ ครูผู้รับผิดชอบเป็นผู้แทน คุณครู สายพิณ จันทร์การ ผอ.โรงเรียนบ้าน กม.ห้า เป็นผู้รับมอบแทน สำหรับโรงเรียนบ้าน กม.ห้า ปัจจุบันมีนักเรียน 276 คน ครู 12 คน
จากนั้นได้นำคณะเดินทางมาที่ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ เพื่อมอบหนังสือที่ใช้ในการแข่งขันและแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 โดยมีคุณครู กชวรรณ สัยอีเม้ง ครูผู้สอนที่รับผิดชอบ เป็นผู้แทนนายวุฒิชัย วีระวัฒน์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ เป็นผู้รับมอบแทน ซึ่งโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ เปิดสอนในระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 730 คน ครู 40 คน หลังจากนี้แล้วจะได้นำหนังสือและแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ จนครบ 24 โรงเรียนต่อไป
ไลออนพงศกร มีกระมลเวช เปิดเผยว่าโครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้มีสารานุกรมไทยที่คนไทยทำ ด้วยความมุ่งหมายที่จะให้เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนและส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้หาความรู้ขั้นพื้นฐานและวิชาการในสาขาต่างๆ ทั้ง 3 ระดับ คือ เด็กรุ่นเล็กอ่านเข้าใจระดับหนึ่ง เด็กรุ่นกลางอ่านเข้าใจระดับหนึ่ง และเด็กรุ่นใหญ่รวมทั้งผู้ใหญ่อ่านเข้าใจอีกระดับหนึ่งนั่นเอง
สืบเนื่องจากสโมสรไลออนส์ภาค 310 C ได้มอบหมายให้สโมสรไลอ้อนส์ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเขต 8 และเขต 9 ของภูมิภาคที่ 4 ทั้งหมด 8 สโมสร โดยประธานพื้นที่กิจกรรมสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ภูมิภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 โดยได้เรียนเชิญโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นทีมทีมละ 3 คน ในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งแต่ละโรงเรียน สามารถส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ในระดับชั้นละ 1 ทีมเท่านั้น

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก