ข่าว ร้อยเอ็ด

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีประชุมเพลิงศพ พระอธิการหนูจันทร์ กตปุญโญ

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีประชุมเพลิงศพ พระอธิการหนูจันทร์ กตปุญโญ ณ เมรุชั่วคราววัดศรีจันทร์ หมู่ที่ 8 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

///////////////////ชมรมสื่อออนไลน์ IT
ศรีไพร ทูลธรรม :: ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
สมนึก บุญศรี :: ประธานชมรมสื่อออนไลน์ IT