ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

คณะสงฆ์ในเขตปกครองหนเหนือ ร่วมชุมนุมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “นวัคคหายุสมธัมม์” ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

คณะสงฆ์ในเขตปกครองหนเหนือ ร่วมชุมนุมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “นวัคคหายุสมธัมม์” ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

วันที่10 ส.ค.62 คณะสงฆ์ในเขตปกครองหนเหนือ ได้ร่วมกันชุมนุมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “นวัคคหายุสมธัมม์” ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีการประกอบพิธี ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลี รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่แทน เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระในเขตพื้นที่ปกครองหนเหนือร่วมกันประกอบพิธี โดยมีพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วย นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพวงมาลัย ธูปเทียนแพ พร้อมด้วยเครื่องสักการะถวายเพื่อเป็นการต้อนรับ
สำหรับการประกอบพิธีดังกล่าว คณะสงฆ์ในเขตปกครองหนเหนือได้จัดขึ้นตามมติของมหาเถรสมาคม ที่เห็นสมควรให้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “นวัคคหายุสมธัมม์” ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดย นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมน้อมเกล้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

พร้อมกันนี้ คณะสงฆ์ และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “นวัคคหายุสมธัมม์” ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีบายศรี “ทูลพระขวัญ” ตามประเพณีไทยโบราณล้านนา เพื่อเป็นการปัดเป่าเคราะห์ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยระหว่างประกอบพิธี ผู้บริหารจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ และผู้มาร่วมพิธี ได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนาไปพร้อมๆ กับการสวดมนต์ ตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และอานิสงส์แห่งพระราชกุศลที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นนิจ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพรให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr. วสันต์ มีจินดา/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่