สถานที่ท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์ ใช้พื้นที่มรดกโลกจัดดนตรีในสวนสัญจร ขับกล่อมบทเพลงอันไพเพราะท่ามกลางบรรยากาศแห่งศิลปวัฒนธรรม

กรมประชาสัมพันธ์ ใช้พื้นที่มรดกโลกจัดดนตรีในสวนสัญจร ขับกล่อมบทเพลงอันไพเพราะท่ามกลางบรรยากาศแห่งศิลปวัฒนธรรม

เมื่อเวลา 18:00 น. วันที่8 ก.ย.2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานดนตรีในสวนสัญจร “กรุงเก่า เล่าขาน ตำนาน เพลง” มีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ
พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด กล่าวว่า การใช้พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงานครั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญในฐานะราชธานีเก่าของชาติไทย ดังนั้น กรมประชาสัมพันธ์ จึงร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรมศิลปากร จัดขึ้น ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการใช้ดนตรีและบทเพลงเป็นสื่อสร้างความสุข ความปรองดองสมานฉันท์ ให้แก่ประชาชนในชาติ ตามยุทธศาสตร์เดินหน้าประเทศไทย ที่สำคัญ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมรับฟังเพลง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ร่วมลีลาศ และรำวง ไปกับบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล ให้มีความเข้มแข็ง สร้างความรัก ความสามัคคี และความสุขร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าทุกคนจะได้รับความสุขจากบรรยากาศดนตรีในสวนยามเย็น พร้อมดื่มด่ำไปกับความงามของสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ที่ช่วยให้การฟังดนตรีมีเรื่องราวที่พิเศษยิ่งขึ้น

ด้านนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดสำคัญจังหวัดหนึ่งของประเทศ เป็นเมืองมรดกโลก ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้เดินทางมาเที่ยวชมโบราณสถาน วัดสำคัญๆ ที่มีชื่อเสียง มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจ อีกทั้ง จังหวัดได้จัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวและพักค้างคืน ซึ่งจะเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่างไรก็ตาม จากนี้ไปหวังว่าทุกท่านจะมาเที่ยวชมสถานที่สำคัญ เมืองมรดกโลก เมืองอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันถ้วนหน้า


ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข/////ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา