ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

อบจ.เชียงใหม่ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาไฟป่า

อบจ.เชียงใหม่ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาไฟป่า

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องเข็มแสด ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการสัมมนาครั้งนี้ นายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักการช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนกลุ่มบริหารจัดการในพื้นที่ชุมชนและเขตทาง ได้นำเสนอแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าใน ปี 2563 ร่วมกับ กลุ่มบริหารจัดการในพื้นที่ป่า กลุ่มบริหารจัดการในพื้นที่เกษตร กลุ่มบริหารจัดการด้านสาธารณสุข และกลุ่มความร่วมมือด้านการสนับสนุนดอยหลวงเชียงดาวโมเดล พร้อมสรุปผลการถอดบทเรียนเพื่อกำหนดมาตรการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง