“ตัด – เติม – ใจ” เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสานที่ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ที่โซนหน้า Subzero ชั้น 3 บริเวณใกล้ๆ ธนาคารกรุงเทพ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่


ขอเรียนเชิญช่างตัดผมในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง เข้าร่วมงาน “ตัด – เติม – ใจ” เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสานที่ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม)

ในวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 20.00 น. ที่โซนหน้า Subzero ชั้น 3 บริเวณใกล้ๆ ธนาคารกรุงเทพ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

โดยรายได้จากการตัดผมทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือพี่น้องทางภาคอีสาน ใน 2 จังหวัดคือ จ.ขอนแก่น และ จ.ร้อยเอ็ด จึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมทำบุญด้วยการเจ้าร่วมตัดผมเพื่อนำรายได้สบทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ หรือสามารถร่วมบริจาคสมทบทุน หรือนำเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาร่วมบริจาคกันได้บริเวณหน้างาน.

ทรงวุฒิ ทับทอง