Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…. ชาวบ้านพบต้นตะเคียนทอง นอนทอดยาวขวางทางน้ำอยู่ในลำห้วยทราย

ร้อยเอ็ด….
ชาวบ้านพบต้นตะเคียนทอง นอนทอดยาวขวางทางน้ำอยู่ในลำห้วยทราย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา15.00 น. นายทนาวัน โพธินาม คนเดียวกันที่พบไหหิน. หลังจากที่นำไหหินมาเก็บรักษาไว้ที่วัดสุนทรธรรมารามแล้วได้ชักชวนนายทองสุข ประเสริฐสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านไปขุดเอาต้นตะเคียนนอนทอดยาวขวางทางน้ำ อยู่คนละฝั่งกับไหหิน ห่างกันประมาณ 6 เมตร เ เมื่อไปถึงพบต้นตะเคียนยาว 4.63 ซม.โคนต้นวัดรอบ114 ซม.ปลายวัดรอบ 80 ซม. กระจ้ำประจำหมู่บ้านได้นำเครื่องเซ่นไหว้มาขอสักการะลงมือขุดนำขึ้นรถยนต์นำมาเก็บรักษาไว้ในวัดสุนทรธรรมารามติดๆกันกับไหหินและชาวบ้านใกล้เคียงที่ทราบข่าวได้นำดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะ ต่อไป.

::::::::::::::::::::::::::::
บพิตร จำปา
กุลศักดิ์ แสงศักดิ์ /ถ่ายภาพ
คณิต ไชยจันทร์ / รายงาน