Uncategorized

“ลำบาก..ยังไง ก็ต้องมา ครบปีแล้ว.. ก็ต้องมาหา มาเพื่อ….. เทิดทูลคนที่รักสุดบูชา ข้าฯ ขอแทนคุณ…. ทุกชาติไป”

“ลำบาก..ยังไง
ก็ต้องมา
ครบปีแล้ว..
ก็ต้องมาหา
มาเพื่อ…..
เทิดทูลคนที่รักสุดบูชา
ข้าฯ ขอแทนคุณ….
ทุกชาติไป”

……………………………

ระหว่างบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมราชนาถบพิตร
ณ วัดไพรีพินาศ ตำบลในเมือง อำเภอชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

มองเห็น……
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
“พ่อเมือง..จ.ชัยภูมิ”
ได้ช่วยคุณยายผู้สูงอายุที่เดินทางจากบ้านด้วยรถสามล้อคู่ใจมาร่วมงานพิธีในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สร้างความประทับใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ
สมกับที่ชาวชัยภูมิ….
ยกให้เป็น
“พ่อเมืองตัวอย่าง”

 

Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5