Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี นำจิตอาสาร่วมรณรงค์รักษาความสะอาด แม่น้ำ ลำคลอง เตรียมความพร้อม ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำ

จังหวัดจันทบุรี นำจิตอาสาร่วมรณรงค์รักษาความสะอาด แม่น้ำ ลำคลอง เตรียมความพร้อม ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำ

วันนี้ ( 9 พ.ย.62 ) ที่ บริเวณท่าน้ำหน้าวัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำ จิตอาสา วปร.๙๐๔ และ ประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์รณรงค์รักษาความสะอาดแม่น้ำ จันทบุรี เทิดพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเตรียมความพร้อมการจัดงานลอยกระทง ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากสายน้ำของแม่น้ำจันทบุรีที่สะอาด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมกล่าวขอขมาพระแม่คงคา

ตามความเชื่อ เชื่อมโยงการจัดงานส่งเสริมประเพณี ลอยกระทง ๑๐๐ ปี น่านนที วิถีจันท์ วัดจันทนาราม โดยขบวนเรือ จิตสาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดแม่น้ำจันทบุรี เริ่มต้นจากท่าน้ำวัดจันทนาราม ไป สิ้นสุดที่ ศาลเจ้าพ่อสระบาป สะพานตรีรัตน์ ขณะที่บริเวณริมคลองตลอง 2 ฝั่งแม่น้ำจันทบุรีทั้งชุมชน ริมน้ำจันทบูร และ ชุมชนหลังวัดโรมันคาทอลิก มีประชาชนจิตอาสาออกมาร่วมกันเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้สะอาดสวยงาม รองรับประชาชน นักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมเยียนจังหวัดจันทบุรีในช่วงเทศกาลลอยกระทง

https://youtu.be/A5gYxkmLyr4

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก