ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

รองแม่ทัพภาคที่ 3 มอบนโยบายการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานตามสถานการณ์

รองแม่ทัพภาคที่ 3 มอบนโยบายการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานตามสถานการณ์

พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า มอบนโยบายการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พ.อ.กฤติ พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาได้ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพการทำงานตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยให้ดำรงวัตถุประสงค์กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งส่วนมากจะเป็นการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบกับประชาชน

ทั้งนี้ที่ผ่านมากองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้จัดชุดรณรงค์ออกประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีการประชาสัมพันธ์ 345 ครั้ง พบปะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับตำบล 397 ครั้ง ร่วมทำแนวกันไฟกับพื้นที่ 10 ครั้ง รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED ในจุดสำคัญของแต่ละจังหวัดจำนวนกว่า 5,568 ครั้ง สำหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องบิน PEACEMAKER ของกองทัพอากาศ ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. ถึงปัจจุบันมีพื้นที่ตำบลเสี่ยงที่ปฏิบัติงาน จำนวน 148 ตำบล จากตำบลเสี่ยงทั้งหมด 255 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 58.04 ของพื้นที่.

ทรงวุฒิ ทับทอง