Uncategorized

ชมรมเทควันโดนครสวรรค์ พร้อมอจ.ปาคเพียงมู ครูเกศรา อ่อนสะอาด (ดากอนยิม) นำทีมนักกีฬาเทควันโด แลกเปลี่ยนชาวเกาหลีใต้ เข้าร่วมงาน วันเด็กที่ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต อ.เมือง จ.นครสวรรค์

วันที่ 11 มกราคม 2562 ชมรมเทควันโดนครสวรรค์ พร้อมอจ.ปาคเพียงมู ครูเกศรา อ่อนสะอาด (ดากอนยิม) นำทีมนักกีฬาเทควันโด แลกเปลี่ยนชาวเกาหลีใต้ เข้าร่วมงาน วันเด็กที่ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพื่อมอบชุดฝึกเทควันโดให้กับ เด็กๆที่รักในกีฬาเทควันโด แต่ขาดแคลน จำนวน 50 ชุด โดยมี นายสุทธิวัชร ทับเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต สำนักการศึกษา เทศบาล และคณะผู้บริหารฯ เป็นผู้รับมอบ ปลื้มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ พร้อมกราบขอบพระคุณ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ที่ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาผู้ด้อยโอกาส อีกด้วย