Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

ขนมวันเด็ก ” ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3104 ร่วมมอบขนมของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรแก่เด็กๆ ในชุมชนบ้านแจมป๋อง

” ขนมวันเด็ก ” ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3104 ร่วมมอบขนมของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรแก่เด็กๆ ในชุมชนบ้านแจมป๋อง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 มอบหมายให้ ร้อยเอก สุชาติ สิทธิโสภา ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3104 ร่วมกับ คณะครู เด็กนักเรียน และประชาชนในชุมชนบ้านแจมป๋อง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และมอบขนมของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ ตลาดชุมชนบ้านแจมป๋อง หมู่ที่ 5 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย