สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563


☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00 น. สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ที่โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย ถนนพหลโยธินสายใหม่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 10.00 น. กองเกียรติยศรับศพ ร.ต.อ.ตระกูล ทาอาษา จากลานจอดอากาศยานในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ไปยังศาลาการเปรียญวัดแม่ตื๋น ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย

เวลา 13.00 น. กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 18.00 น. กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰

,