สพป.พิจิตร เขต 1 รับโล่เชิดชูเกียรติ จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 9 ปีซ้อน


สพป.พิจิตร เขต 1 รับโล่เชิดชูเกียรติ จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 9 ปีซ้อน

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดเผยว่า สพป.พิจิตร เขต 1 ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 อันดับที่ 1 จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ โดย สพฐ.ดำเนินการคัดเลือก สพท.ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การยกย่อง ชมเชย สพท.ที่ตั้งใจพัฒนางานลูกเสือจนเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติแก่ผู้บริหาร บุคลากร ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้า จากการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือที่หลากหลาย มีคุณภาพ มีประโยชน์ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ จึงส่งผลให้ สพป.พิจิตร เขต 1 ได้รับรางวัล “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น” สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 9 ปีซ้อน คือในปีงบประมาณ 2554 – 2562 และได้รับคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1 จำนวน 5 ปีซ้อน คือในปีงบประมาณ 2558 -2562