Uncategorized

เกษตรจังหวัดยโสธร เร่งติดตามสถานการณ์ หลังเกิดอุทกภัยในพื้นที่การเกษตร 8 อำเภอกว่า 9 หมื่นไร่

เกษตรจังหวัดยโสธร เร่งติดตามสถานการณ์ หลังเกิดอุทกภัยในพื้นที่การเกษตร 8 อำเภอกว่า 9 หมื่นไร่
เกษตรจังหวัดยโสธร เร่งออกสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่การเกษตร ภายหลังน้ำเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตร 8 อำเภอ กว่า 9 หมื่นไร่ คาดว่าหลังน้ำลดจะได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลกระทบ ตามหลักเกณฑ์ ต่อไป
วันนี้(8ส.ค.61)นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า จากช่วงที่ผ่านมาจังหวัดยโสธร ได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมและพายุเซินติญ พัดผ่าน ทำให้มีฝนตกหนังติดต่อกันในหลายพื้นที่และเกิดภาวะน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่ตามลุ่มน้ำ เช่น แม่น้ำยัง ลำเซบายและห้วยโพง ซึ่งส่งผลให้พื้นที่การเกษตรใน 8 อำเภอ จำนวน 45ตำบล รวม 334 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประสบภัยจำนวนกว่า 9 หมื่นไร่ และคาดว่าจะได้รับความเสียหายหลังน้ำลดประมาณกว่า 6 หมื่นไร่ พร้อมนี้ท่านผู้ว่าฯ นิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยและรายงานให้จังหวัดทราบโดยเร่งด่วน ขณะเดียวกันทางสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ได้สั่งการให้เกษตรอำเภอทุกอำเภอเร่งออกสำรวจพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร กล่าวอีกว่า ในส่วนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลกระทบ ภายหลังจากสำรวจในช่วงน้ำลดแล้ว ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1) ต้องเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา พายุตาลัส และพายุทกซูรี ในช่วงระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2560 และ 16 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2560 2) ต้องให้คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน ชุมชน รับรองว่าได้ประกอบกิจกรรมด้านการเกษตรจริง 3) ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร 4) พื้นที่ต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 5) ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อจัดส่งเอกสารการขอรับความช่วยเหลือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ต่อไป


…………………………..
นิ่มนวล มานาดี / โทร.093-0608923