ข่าวเชียงใหม่

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด ด้าน กกต.เชียงใหม่ ย้ำให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้า เตรียมบัตรประชาชนและตรวจเช็ครายชื่อก่อนเข้าคูหาวันที่ 17 มีนาคมนี้

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด ด้าน กกต.เชียงใหม่ ย้ำให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้า เตรียมบัตรประชาชนและตรวจเช็ครายชื่อก่อนเข้าคูหาวันที่ 17 มีนาคมนี้

 

วันนี้ (10 มี.ค.62) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการวิทยุ รายการ “เกาะติดเลือกตั้ง 62” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (สวท.) FM. 93.25 MHz เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลต่างๆ เช่น วัน เวลาของการเลือกตั้ง หลักฐานเอกสารที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง วิธีการลงคะแนน วิธีการกากบาทที่ถูกต้อง รวมทั้งเชิญชวนประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคมนี้
<dd>นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำ ให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้า ทั้งนอกเขตเลือกตั้ง และในเขตเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องไปลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ตามสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่สามารถกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยขอให้เตรียมบัตรประชาชน และลำดับที่ที่เอกสารที่ กกต.ส่งให้กับทุกครัวเรือนแล้ว และขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทาง เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนไว้จำนวนมาก เฉพาะแค่เขตเลือกตั้งที่ 1 ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ มีคนลงทะเบียนกว่า 48,000 ราย หากนำรถส่วนตัวไปสามารถจอดด้านในของศูนย์ประชุมฯ หรือจอดรถด้านหลังศาลากลาง (ลานจอดรถงานฤดูหนาว) จะมีรถบริการรับ-ส่ง ฟรี ขณะเดียวกัน ขอให้ประชาชนตรวจสอบบัญชีรายชื่อของตัวเองได้ที่หน่วยเลือกตั้งที่อยู่ใกล้บ้านท่าน ว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ หากมีชื่อตนเอง หรือสมาชิกในครอบครัวตกหล่น หรือมีชื่อบุคคลอื่นแปลกปลอมเข้ามา ขอให้ไปแจ้งยังนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อทำการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ภายในวันที่ 13 มีนาคมนี้ <dd>ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทางเว็ปไซด์และเฟสบุคของสำนักงาน กกต.จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะทยอยให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญแก่ประชาชน รวมทั้งรายการ “เกาะติดเลือกตั้ง 62” ทาง สวท.เชียงใหม่ เวลา 13.30 – 14.00 น.
<dd>ด้าน นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน ออกมาเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ตามหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ใกล้บ้านของท่าน นอกจากนี้ ทาง กกต.เชียงใหม่ ยังได้ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสปอตรณรงค์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งคลื่นหลัก วิทยุชุมชน และเสียงตามสาย รวมทั้งได้เร่งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยตั้งเป้าหมายให้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาทำหน้าที่ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ร้อยละ 83 และหวังลดจำนวนบัตรเสียให้น้อยลงกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
***********
อภิชาติ เฮงพลอย / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
10 มีนาคม 2562