Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย.รส. (ช.พัน.๔ พล.ร.๔) เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ผลงานของรัฐบาลและคสช.ให้กับประชาชนในพื้นที่

เมื่อ ๑๑ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย.รส. (ช.พัน.๔ พล.ร.๔) เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ผลงานของรัฐบาลและคสช.ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ชป.กร.ช.พัน.๔ พล.ร.๔ ได้ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้
๑.ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่
๒.ปัญหายาเสพติด/บ่อนการพนัน
๓.ปัญหาภัยแล้ง/การห้ามเผาขยะ
๔.การรณรงค์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๒ ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้เข้ารับฟังประมาณ ๕๐๐ คน ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๗ บ.เขาแหลม ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/jXdxMdKBr5w

 

https://youtu.be/TXlxUwkbTzU