ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร สถานที่ท่องเที่ยว

มาแล้วเวลารอคอยชาวบ้านแห่ขบวนกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนขบวนต้นเงินไปถวายในการเทศน์ผะเหวด๑๓กัณฑ์๑๐๐๐พระคาถา ครั้งที่๒๙ปีนี้ทุบสถิติได้กัณฑ์หลอน๑,๔๑๔ต้นยอดเงินได้กว่า๕ล้านบาทจากทุกหมู่บ้าน๒๐อำเภอร้อยเอ็ด/สมนึก-บพิตร/รายงาน/๐๘๑๗๐๘๒๑๒๙-

มาแล้วเวลารอคอยชาวบ้านแห่ขบวนกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนขบวนต้นเงินไปถวายในการเทศน์ผะเหวด๑๓กัณฑ์๑๐๐๐พระคาถา ครั้งที่๒๙ปีนี้ทุบสถิติได้กัณฑ์หลอน๑,๔๑๔ต้นยอดเงินได้กว่า๕ล้านบาทจากทุกหมู่บ้าน๒๐อำเภอร้อยเอ็ด

/สมนึก-บพิตร/รายงาน/๐๘๑๗๐๘๒๑๒๙-

แห่กัณฑ์หลอนเงินกว่า5ล้านบาท/NBTV๑๐๑/สมนึก-บพิตร/0817082129-

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 มีนาคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำขบวนกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ปฐมฤกษ์ แห่ผ่านประตูเมืองสาเกตนคร รอบบึงพลาญชัย ในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 29 พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอทุกอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด จากทุกหมู่บ้าน/ชมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมทำบุญ นำขบวนกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน กว่า 1,000 ต้น มาร่วมกันแห่รอบบึงพลาญชัย อย่างยิ่งใหญ่งดงาม หลั่งไหลไปดังสายน้ำ

ตามถนนรอบบึงพลาญชัย มีพุทธศาสนิกชนร่วมขบวนแห่นับหมื่นคน แต่งกายด้วยชุดผ้าสาเกตนคร (ผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด) และผ้าพื้นเมือง ของแต่ละพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกลองยาวพื้นเมือง ร่วมบรรเลงนำขบวนแห่ กว่า 101 คณะ สร้างความ ครึกครื้น สนุกสนาน แก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมทำบุญ ทั้งอิ่มบุญ อิ่มใจ และสนุกสนานไปด้วยกัน

เมื่อแห่จนรอบบึงพลาญชัย 1 รอบ ผ่านประสาสาเกตนคร จึงขึ้นถวาย กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ให้แก่พระสงฆ์ ที่ประรำพิธี แล้วรวบรวมเงินที่ได้จากกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน เข้าสู่กองทุนบุญผะเหวดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ปีนี้มีกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน จำนวน๑,๔๑๔ ต้น ยอดเงิน ๕,๐๗๗,๐๐๖.๐๐ บาท

สำหรับ กัณฑ์หลอน กัณฑ์จอบ คือ กัณฑ์หลอน เป็นการแห่กัณฑ์เทศน์มา ถึงบริเวณที่พระกำลังเทศน์ก็ถวายกัณฑ์เทศน์โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นพระสงฆ์รูปใด กัณฑ์จอบ เป็นกัณฑ์เทศน์ที่กลุ่มผู้ถวายปรารถนาจะถวายเฉพาะภิกษุที่ตนชอบ เคารพศรัทธา จึงมีการส่งคนไปสอดแนมว่าขึ้นเทศน์หรือยัง ภาษาอีสานเรียกว่า “จอบ” แอบดู จึงเรียกกัณฑ์เทศน์ประเภทนี้ว่า “กัณฑ์จอบ” และในวันนี้ที่เกาะกลางบึงพลาญชัย จะมีการเทศน์ผะเหวด หรือ เทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ทั้งแบบอีสานและภาคกลาง เริ่มตั้งแต่กัณฑ์ทศพร ไปจนจบ นครกัณฑ์ ตั้งแต่แต่เช้าไปจนค่ำ จบแล้วจัดขันขอขมาโทษพระสงฆ์ พระสงฆ์ให้พรเป็นเสร็จพิธี

การแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน ในงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ในปีนี้ เริ่มตั้งแต่ เวลา 09.30 น. จนถึงขบวนสุดท้ายน่าจะเสร็จสิ้นประมาณ เวลา 20.00 น. เนื่องจากยังต้องรอชาวบ้าน และชาวคุ้ม ต่างๆ ที่เดินทางจากอำเภอห่างไกลกว่าจะเดินทางมาถึง และในวันนี้ยังบริการข้าวปุ้น น้ำหลากหลาย ส้มตำสารพัดตำ ขนม ข้าวต้ม ต่างๆ ฟรี ! ตลอดทั้งวันเช่นเดียวกัน
ในการเทศน์มหาชาติวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคมนี้

กัณฑ์หลอน เป็นการถวายโดยไม่เจาะจงว่า เป็นพระสงฆ์รูปใด ซึ่ง หลอน เป็นภาษาถิ่นไทยอีสาน แปลว่า แอบมาหา หรือ ลักลอบ มาหา โดยไม่บอกล่วงหน้า กัณฑ์จอบ เป็นการถวายเฉพาะ พระภิกษุ ที่ตนเคารพศรัทธา ซึ่ง จะมีการไปสอดแนมก่อนว่าพระสงฆ์องค์นั้น จะขึ้นเทศน์หรือยัง ตามภาษาอีสาน จอบแปลว่าแอบดู ซึ่งกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน จะถวายในวันเทศน์มหาชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคมนี้ ตลอดทั้งวันจนถึงเวลา 20:00 น

กิจกรรมงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดวันสุดท้ายวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ได้แก่พิธีแห่ข้าวพันก้อน,พิธีเทศน์สังกาด,พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์,พิธีเทศน์คาถาพันและเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์

ขบวนแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน,กิจกรรมอิ่มบุญทานข้าวปุ้นในสวนบริการข้าวปุ้นฟรี,พิธีอัญเชิญพระอุปคุตกลับ,สิ้นสุดเวลาการรับกัณฑ์จอบ เวลา 20 น. โดยกำหนดช่วงเวลาแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 9 นาฬิกาถึงเวลา 20.00 น

ขอความร่วมมือใช้วงดนตรีพื้นบ้าน เช่นกลองยาวมโหรีเป็นต้น ในการแห่และห้ามรถเครื่องเสียงตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไปเข้ามาในบริเวณมณฑลพิธีและถนนรอบบึงพลาญชัย กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอนเป็นงานประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด,ห้ามบุคคลที่มีอาการมึนเมาเข้ามาบริเวณ มณฑลพิธี แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าสาเกตผ้าพื้นเมืองหรือชุดสุภาพเข้าร่วมงาน

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-