ข่าว พระนครศรีอยุธยา

นายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาร่วมสนับสนุนประชาชนจัดเล่นน้ำสงกรานต์ในบริเวณ ถนนอู่ทอง พร้อมเล่นคลื่นเวฟมนุษย์พร้อมกันเวลา 21:00 น.บนถนนอู่ทอง

นายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาร่วมสนับสนุนประชาชนจัดเล่นน้ำสงกรานต์ในบริเวณ ถนนอู่ทอง พร้อมเล่นคลื่นเวฟมนุษย์พร้อมกันเวลา 21:00 น.บนถนนอู่ทอง

เมื่อเวลา 10:00 น.ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานแถลงข่าว โครงการประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ”สงกรานต์สราญสุข เล่นสนุก ถนนอู่ทอง” ที่ โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา(เรือนจำเก่า)ตำบล หัวรอ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

โดยมี ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัญญาน้ำเพรช ประธานมูลนิติพระมงคลบพิตร เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ในกิจกรรมในครั้งนี้ ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้จัดส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์กับเทศบาลพระนครศรีอยุธยา มีกิจกรรม ขบวนแห่และสรงน้ำพระพุทธรูปองค์จำลอง หลวงพ่อพระมงคลบพิตร หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง และหลวงพ่อแขนลาย วัดศาลาปูน พร้อมชนขบวนรถบุปผชาติแห่ นางสงกรานต์ประจำปี กิจกรรมการสรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำของพรผู้สูงอายุ กำหนดการพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีการประกาศข้อบังคับของเจ้าพนักงานจารจรในการปิด ถนนอู่ทอง ตั้งแต่ใต้สะพานปรีดี-ธำรง ถึงสามแยกวัดประสาท ในวันที่ 13-15 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15:00-21:00 น.เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเล่นน้ำสงกรานต์ของประชาชนและ รณรงค์การแต่งกายและเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสุภาพ ไม่ทำให้วัฒนธรรมไทยเสียหาย มีการทำกิจกรรมเวฟคลื่นมนุษย์พร้อมกันในเวลา 21:00 น. ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2562

โดยในพื้นที่ของการเล่นน้ำทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สามารถให้ประชาชนสามารถน้ำสิ้นค้ามาวางจำหน่ายได้โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆอีกด้วยเพื่อ ช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ให้รู้จักอย่างแพร่หลายเพราะจังหวัดพระครศรีอยุธยาไม่มีการจัดการเล่นน้ำสงกรานต์มาหลายปีจึงขอความร่วมมือกับประชาชนที่บริเวณพื้นที่เล่นน้ำถนนอู่ทอง งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดใช้ภาชนะประเภท ขวด แก้ว หรือพกพาของมีคม หรืออาวุธเข้ามาเล่นน้ำเพื่อช่วยกันส่งเสริมให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวไหว้พระขอพรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อความเป็นศิริมงคลนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ทุกวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นและในช่วงเย็นยังสามรถเล่นน้ำสงกรานต์ที่บริเวณถนนอู่ทองในช่วงเย็นได้อีกด้วย

ภาพข่าว////สุนทร สอนแสนสุข////ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา