ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัยไร้ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ประจำปี 62 ที่ขนส่งอาเขตแห่งที่ 3

รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัยไร้ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ประจำปี 62 ที่ขนส่งอาเขตแห่งที่ 3

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัยไร้ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผอ.ปปส.ภาค 5 เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ขับขี่และประชาชน ที่เดินทางในช่วงเทศกาลไม่รับฝากสิ่งของจากบุคคล ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรภาค 5 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ทั้งนี้ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.ได้พบปะประชาชน และแจกสื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด พร้อมมอบของที่ระลึกและอวยพรให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย ณ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ อาเขต แห่งที่ 3.

ทรงวุฒิ ทับทอง