ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้(10 ก.ค.2562) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ประชุมได้หารือในประเด็น ดังนี้
1) ผลการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ของส่วนราชการและอำเภอ
2) ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎร กรณีขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำบ่อพันขันของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรมชลประทาน
3) การให้ความช่วยเหลือราษฎร กรณีขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำบ่อพันขัน ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดร้อยเอ็ด
4) การให้ความเห็นชอบโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ)

///////////////////ชมรมสื่อออนไลน์ IT
ขอขอบพระคุณเครดิตข่าวภาพ.ป.Jack Takoon Jamvijak
ศรีไพร ทูลธรรม :: ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
สมนึก บุญศรี :: ประธานชมรมสื่อออนไลน์ IT