Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“ข่วงจุมฟ้า กาดวัฒนธรรม” ในงาน Lanna Expo 2024 สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT ผลิตภัณฑ์ชุมชน CCPOT และผู้ประกอบการร้านอาหาร ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

“ข่วงจุมฟ้า กาดวัฒนธรรม” ในงาน Lanna Expo 2024 สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT ผลิตภัณฑ์ชุมชน CCPOT และผู้ประกอบการร้านอาหาร ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดงานพิธีเปิด “ข่วงจุมฟ้า กาดวัฒนธรรม” ในงาน Lanna Expo 2024 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมกับนายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT ผลิตภัณฑ์ชุมชน CCPOT และผู้ประกอบการร้านอาหาร ของกลุ่ม
จังหวัดฯ ภายในงานพิธีเปิดมีผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ลำพูน-ลำปาง 2025 ร่วมเดินแบบร่วมกับ นายแบบนางแบบกิติมศักดิ์มากมายดร.เพ็ญศรี วังเสรีพิพัฒน์ ประธานชมรมจิตอาสาผู้สูงอายุล้านนา ร่วมกับจิตอาสาหญิงผู้สูงวัย แต่งชุดนางงามร่วมเดินแบบในช่วงร่วมเปิดงานด้วย เป็นที่ตื่นตากับผู้มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง”ข่วงจุมฟ้า กาดวัฒนธรรม” ในงาน Lanna Expo 2024 จัดระหว่าง 8-14 กรกฎาคม 2567 ภายในงานมีกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญา, การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการจัดจำหน่ายอาหาร “กาดหมั้ว” 4 จังหวัด รวมจำนวนมากกว่า 200 บูธ และมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงคนตรี กิจกรรมทางวัฒนธรรม และกิจกรรมประกวดต่างๆ อาทิเช่น แข่งข้นส้มตำลีลา, การประกวดทูตวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 2567ไฮไลท์ของงาน เชิญพบกับ อิงฟ้า วราหะ ศิลปินชื่อดังของเมืองไทย ใน “ข่วงจุมฬา กาดวัฒนธรรม” ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2567