นายอำเภอกุดชุมเปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านปี62″ ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร10 สิงหาคม 2562


“นายอำเภอกุดชุมเปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านปี62”
ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร10 สิงหาคม 2562

เวลา08.10น นายจารุวัตร ภูแก้ว อำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 62 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ภาคเช้าเริ่มด้วยพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ-พิธีถวายมาลัยกร-พิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ณ.ลานพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม ต่อด้วยพิธีทำบุญถวายปิ่นโตแด่พระสงฆ์ 9 รูปและนายอำเภอกุดชุมได้อ่านสารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี -สารจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย-สารจากนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและสารจาก นายอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครองพร้อม พิธีมอบประกาศเกียรติคุณของอธิบดีกรมการปกครองพร้อมเงินรางวัล รางวัลชั้นที่ 2 ของกำนันได้แก่นายบุญมาก สว่างวงษ์ กำนันตำบลหนองแหน ผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่นายสำอาง มุละสิวะ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาโส่ ตำบลนาโส่ สารวัตรกำนัน ได้แก่ นายยุทยา สีดามาตย์-นางนิยม สว่างวงษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายนคร ศรีวะสุทธิ์-นายสมใจ มาตขาว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาโส่ ม.1 ตำบลนาโส่ และพิธีมอบเสื้อสามารถและธงเชิดชูเกียรติให้กับผู้นำท้องที่อำเภอกุดชุมอีกจำนวน 14 คน.และได้ให้โอวาทแก่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน- สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานให้สำเร็จตามความมุ่งหมาย ทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยพลังแห่งความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกท่าน และมีการจัดกิจกรรมการจับแจกรางวัลให้แก่ผู้นำชุมชนที่ร่วมงานโดยได้รับการสนับสนุนของรางวัลต่างๆจากส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน คหบดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกุดชุมจำนวนมากมาย สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม สร้างกำลัง ใจ สร้างมิตรภาพ ในการทำงานร่วมกัน/

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน