TIGERNEWS.TV แจกเสื้อ ผู้สื่อข่าว ทั่วประเทศ


WWW.TIGERNEWS.TV   แจกเสื้อผู้สื่อข่าว  ทั่วประเทศ  วันละสิบตัว วันที่ ๑๕-๓๑ กย ๖๑

เพียงแต่ท่านกดไลท์ กดแชร์ ข่าว ของเวปไซค์  https://www.tigernews.tv/  ลง  ตามลิ้งด้านล่าง

  https://www.facebook.com/northernnews/

 

ทำการส่งชื่อและที่อยู่ พร้อม แค๊ปหน้าจอที่ทำการ กดแชร์ข่าว